Che lavoro fai? – jak odpowiedzieć na to pytanie po włosku

maszyna do pisania

Dziś będzie trochę o pracy: jak zadać po włosku pytanie o wykonywaną pracę i jak na nie odpowiedzieć. Zaczynamy.

Che lavoro fai?

Che lavoro fai? – czyli jaki zawód/jaką pracę wykonujesz?

I tu mamy do wyboru kilka opcji odpowiedzi:

Jeśli chcemy zacząć od tego samego czasownika, który był w pytaniu, czyli fare (robić), odpowiadamy wg tego wzoru:

Faccio + articolo + professione
Faccio + rodzajnik + zawód

*Używamy tu czasownika fare, czyli robić, ale poniższe zdania będziemy tłumaczyć po polsku jako: Jestem (i tu wstawiamy odpowiedni zawód)

Kilka przykładów:

Faccio il camionista – Jestem kierowcą ciężarówki (rzeczownik męski, rodzajnik il)
Faccio la segretaria – Jestem sekretarką (rzeczownik żeński, rodzajnik la)
Faccio l’insegnante – Jestem nauczycielką (rzeczownik żeński, rodzajnik la przed samogłoską ulega elizji l’)
F
accio l’attore – Jestem aktorem (rzeczownik męski, rodzajnik il przed samogłoską ulega elizji l’)
Faccio lo psicoanalista – Jestem psychoanalitykiem (rzeczownik męski, rodzajnik il przekształca się w lo przed zbitkami samogłosek: ps i gn, sc oraz przed samogłoskami x i z, jak i samogłoską y
* Uwaga: rodzajnik męski la już tego nie robi; Faccio la psicologa – Jestem psycholożką. (Tak, jeśli chodzi o formy żeńskie w języku polskim, to jestem ich zwolenniczką)

Sono insegnante

Teraz druga opcja. Jeśli chcemy odpowiedzieć tak, jak to robimy w języku polskim, czyli zaczynając od czasownika Sono – jestem, też możemy to zrobić, tylko w tym przypadku pominiemy nasz rodzajnik.

Che lavoro fai?
Sono camionista.
Sono segretaria/segretario.
Sono insegnante.
Sono attore/attrice.
Sono psicoanalista/psicologa.

Lavoro come badante

Mamy jeszcze trzeci sposób:
Lavoro come camionista/badante/insegnante/scrittore.
Pracuję jako kierowca ciężarówki/opiekunka/nauczyciel/pisarz.
Tutaj również nie używamy rodzajnika.

Wirtualna asystentka po włosku?

A skoro jesteśmy przy zawodach – jak nazywa się po włosku zawód
wirtualnej asystentki? Bardzo intuicyjnie: assistente virtuale!
Assistente może być rzeczownikiem męskim lub żeńskim, ale zarówno rodzajnik męski,
jak i żeński ulegną elizji i przed samogłoską przybiorą formę l’ – l’assistente.
Faccio l’assistente virtuale.
Sono assistente virtuale.
Lavoro come assistente virtuale.

A wy czym się zajmujecie? Che lavoro fate? Może pochwalicie się w komentarzach? Jeśli nie wiecie, jak przetłumaczyć nazwę waszego zajęcia, spróbujemy zrobić to wspólnie. Zapraszam również na mojego fanpage’a Tifaccioparlare.

W przygotowaniu również post o „dziwnych” włoskich profesjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.