Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.yourassistant.pl

Administratorem strony jest Marta Borkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YourAssistant Marta Borkowska, ul. Jedności Narodowej 84A/15, 78-100 Kołobrzeg.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail marta@yourassistant.pl

Najważniejsze informacje:

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników. Mogą to być np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania, oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Administratora.
 • Kontaktując się z Administratorem za pomocą e-maila czy formularza kontaktowego, Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe. Dane te traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane te nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika, prócz podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • Administrator oświadcza, że korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkownika, takie jak podstrony, które Użytkownik wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.
 • Administrator oświadcza, że korzysta z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook, co wiążę się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka.

Szczegółowe informacje:

1 Definicje

Administrator – YourAssistant Marta Borkowska

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.yourassistant.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy. Dane, o które zostaniesz poproszony przy wypełnianiu formularza, to imię i adres e-mail.
 2. W przypadku zawierania Umowy na skorzystanie z oferowanych przez Administratora usług będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem na jego własne życzenie, celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim poza podmiotami upoważnionymi na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem marta@yourassistant.pl.

Dane zbierane podczas transakcji przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania dokumentu Umowy.
Nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i użytkowników serwisu.
Dane Klienta mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, celem obciążenia karty kredytowej, firmie księgowej, hostingowi naszego serwisu lub dostawcom dostarczającym systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Firma nie będzie wykorzystywać danych w żadnym innym celu.

Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające.

Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administrator

Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

3. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Cookies pozwalają Administratorowi:
  • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekuje Użytkownik,
  • pamiętać ustawienia Użytkownika podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
  • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
  • ulepszać funkcje dostępne dla Użytkownika na stronie,
  • korzystać z narzędzi analitycznych,
  • korzystać z narzędzi marketingowych,
  • zapewniać Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcji społecznościowych.

4. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 • W przyszłości może zostac wykorzystany piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 1. Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z Polityką Prywatności, proszę o nieodwiedzanie witryny, niewypełnianie formularza kontaktowego, proszę również nie nabywać usług oferowanych przez YourAssistant.